Liên Hệ

Vui lòng kiểm tra nội dung yêu cầu của bạn. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhấn nút "Gửi đi".

Mẫu yêu cầu
giải đáp

Nội dung yêu cầu giải đáp *

Họ và tên *

Email *

Giới tính

Tuổi

tuổi

Hãy nhập chữ và số được hiển thị trong hình. Click vào hình để thay đổi mật mã

Thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty Rokko Butter Co.,Ltd. và các công ty được công ty Rokko Butter Co., Ltd. ủy quyền tại nước sở tại (dưới đây gọi là "Chúng tôi") hiểu rằng thông tin cá nhân của khách hàng là những thông tin quan trọng. Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như thực hiện các theo các nguyên tắc dưới đây:

 • 1

  Thu thập thông tin cá nhân:

  Trang web của Chúng tôi (dưới đây gọi là "Trang web") chỉ thu thập những thông tin cá nhân có tính nhận dạng khách hàng khi tổ chức các chương trình, cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, làm khảo sát, giao hàng mẫu, v.v.

 • 2

  Sử dụng thông tin cá nhân:

  Thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho mục đích được cam kết với khách hàng. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được khách hàng đồng ý.

 • 3

  Bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân:

  Công ty quản lý chặt chẽ các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp và sử dụng các biện pháp thích hợp để tránh việc thông tin này bị mất, phá hủy, rò rỉ, sửa đổi, hoặc truy cập trái phép.
  Ngoài ra, một số phần của việc quản lý Trang web được giao cho các bên bên ngoài. Trong các trường hợp ủy thác, chúng tôi hướng dẫn và giám sát nhà thầu để tránh việc rò rỉ thông tin.

 • 4

  Chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân:

  Yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân từ khách hàng sẽ được Chúng tôi thực hiện sớm nhất có thể. Tuy nhiên, những dịch vụ như cung cấp thông tin sẽ không thể được cung cấp khi có yêu cầu xóa thông tin cá nhân từ khách hàng.

 • 5

  Tiết lộ thông tin cá nhân:

  Công ty chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp sau:
  1) Khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.
  2) Khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền theo luật pháp

 • 6

  Lịch sử truy cập:

  Các thông tin về khách hàng trên Trang web, bao gồm thông tin về thời gian sử dụng, địa điểm truy cập, và các trang đã truy cập, được lưu trữ trên các máy chủ của Công ty.
  Điều này thường được tiến hành như một phần của việc quản lý máy chủ, và các thông tin thu thập được sử dụng cho các mục đích như ghi lại số lượng truy cập, và xếp hạng độ nổi tiếng của trang. Thông tin này không bao gồm những thông tin có thể sử dụng để xác định khách hàng cá nhân.

 • 7

  Những thay đổi về "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân"

  Chúng tôi thường xuyên xem xét và cải thiện "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân" để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng ngày một tốt hơn.
  Những thay đổi trong chính sách này sẽ không được thông báo trực tiếp tới khách hàng, vì vậy vui lòng kiểm tra mục này thường xuyên để cập nhật thay đổi.Top