Điều Khoản Sử Dụng

Lưu ý khi sử dụng Website

 • Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với Điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng bất kỳ trang web nào (sau đây gọi là "Trang web") được vận hành bởi Rokko Butter Co., Ltd. (dưới đây gọi là "Công ty"). Những người dùng không đồng ý với Điều khoản sử dụng vui lòng không sử dụng Trang web này. Việc sử dụng Trang web được coi như đồng nghĩa với việc đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Ngoài ra, mỗi phần trong Trang web có thể có các Chính sách người dùng được xác định riêng. Người dùng được yêu cầu đọc kỹ và đồng ý với các điều chính sách cho từng khu vực.

Điều khoản sử dụng

1 Quyền sở hữu trí tuệ

 • Thông tin, nhân vật, nhãn hiệu, và các bản quyền khác có trong Trang web này thuộc về Công ty hoặc chủ quyền sở hữu bản quyền hợp pháp. Không được sử dụng thông tin chứa trong Trang web này cho các mục đích cá nhân, hoặc các mục đích vượt phạm vi sử dụng được quy định bởi pháp luật (bao gồm sao chép, sửa đổi, v.v.)

2 Quyền nhãn hiệu

 • Các thương hiệu được sử dụng trên Trang web (bao gồm thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ) thuộc về Công ty hoặc bên được cấp phép bởi Công ty. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép thương hiệu.

3 Hạn chế sử dụng

 • Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website cho một hoặc những việc sau:
 • 1) Các hành vi vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • 2) Các hành vi xâm phạm tài sản hoặc quyền riêng tư của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • 3) Các hành vi nói xấu Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • 4) Vận động bầu cử sơ bộ, vận động bầu cử, hoặc các hành vi tương tự;
 • 5) Viết hoặc gửi các chương trình máy tính độc hại;
 • 6) Các hành vi gây tổn thất cho bên thứ ba;
 • 7) Các hành vi nhằm trục lợi thông qua Trang web này;
 • 8) Các hành vi vi phạm trật tự, lễ nghi công cộng;
 • 9) Các hành vi liên quan đến hành vi phạm tội;
 • 10) Các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 • 11) Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp.
 • Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào được cho là không phù hợp với Trang web này, Công ty sẽ thực hiện các hành động phù hợp, bao gồm cả việc xóa hoặc chấm dứt dịch vụ.

4 Quyền dừng và chấm dứt dịch vụ

 • Trong trường hợp bảo trì hệ thống, hỏa hoạn, mất điện, động đất, hoặc các thảm họa thiên nhiên khác, Công ty có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Trang web này mà không cần thông báo trước.

5 Quyền liên kết

 • Nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết đến và từ Trang web này (sau đây gọi là “Trang web được Liên kết”) thuộc quyền sở hữu và quản lý của quản trị viên của các Trang web được Liên kết tương ứng và phải được sử dụng theo các điều khoản sử dụng được chỉ ra trên Trang web được Liên kết. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng các Trang web được Liên kết hoặc nội dung của các trang web nói trên. Ngoài ra, liên kết từ Trang web của chúng tôi đến Trang web được liên kết không cấu thành khuyến nghị của Công ty về việc sử dụng Trang web được liên kết nói trên hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào được nêu trên Trang web được liên kết đó.
  Trang web của chúng tôi được yêu cầu liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu yêu cầu của chúng tôi.

6 Quyền thay đổi trang web

 • Nội dung, cách diễn đạt và địa chỉ (URL) của Trang web này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

7 Quyền Miễn trừ trách nhiệm

 • Công ty coi trọng việc cung cấp thông tin chính xác. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo về tính chính xác của thông tin, và sẽ không chịu bất kỳ trách nhệm nào đối nào đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh. Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tranh chấp nào giữa khách hàng và bên thứ ba hoặc các tai nạn liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm do việc sử dụng Trang web này.
Top